قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

با توجه به تهیه اقلام صبحانه به صورت بار روز، در برخی آیتم‌های هفته پیش (مربا توت‌فرنگی موسوی) افزایش قیمت از سمت کارخانه وجود داشته که مبلغ مابه‌التفاوت در کیف پول این هفته دانشجویان اعمال خواهد شد.